Vitajte na stránkach geodetickej kancelárie GEORED s.r.o.
 
Ponúkame Vám široký rozsah geodetických prác v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie ako sú geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, predrealizačné a porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu, zameranie stavby ku kolaudácii.
Našim cieľom je okrem bežných geodetických prác poskytnúť zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností. Od identifikácie parciel a vlastníkov, vypracovania kúpno- predajných zmlúv, zámenných, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena až po podanie návrhov na vklad.